1D Du kan ikke stave ESG uten I

Bedrifters bærekraftsprestasjoner langs miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige dimensjoner – som fanges opp i akronymet ESG – blir stadig viktigere både fra et rapporteringsmessig perspektiv og fra et forretningsperspektiv. Men ESG kan ikke staves uten I – eller for å si det på en annen måte: uten Innovasjon, ingen ESG-forbedringer. Det er stadig mer vektlegging av forretningsmodeller og innovasjon også på rapporteringsområdet, og i dette kurset tar vi for oss sammenhengen mellom ESG og forretningsmodellinnovasjon.

Mål med kurset

Å gi innsikt i sammenhengen mellom ESG og forretningsmodellinnovasjon. På denne måten vil kurset vise hvordan bedrifters positive og negative bærekraftsavtrykk knytter seg til egenskaper ved forretningsmodellene deres, og hvordan innovasjon i forretningsmodeller kan lede til bærekraftsforbedringer.

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er alle interesserte; eksempelvis revisor for små og mellomstore virksomheter, eiere, styremedlemmer, daglig leder, økonomiansvarlig og andre som ønsker innsikt i bærekraftig forretning.

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg:

  • Forretningsmodeller og forretningsmodelinnovasjon
  • ESG, bærekraft og bedriftens eksternaliteter
  • Forretningsmodellinnovasjonens plass i ESG

Kursform

 Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Lars Jacob Tynes Pedersen

Professor
NHH

Sveinung Jørgensen

Associate Professor
NHH