2A Ny skattemelding - en innføring og erfaringer etter første år

Ny skattemelding berører oss alle, og årsoppgjøret 2023 vil ikke gi valgmuligheter på samme linje som vi har hatt i årsoppgjøret 2022. Ved å delta vil du forberedes på endringene dette medfører.

Mål med kurset

Kurset skal forberede deg på endringene ny skattemelding medfører. Hensikten er å gi en praktisk innføring slik at du effektivt kan komme i gang med, og ferdigstille ny skattemelding for dine klienter. Kurset skal gi en gjennomgåelse av de viktigste endringene med ny skattemelding.

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Gjennom kurset vil du blant annet få kjennskap til:

  • Overgangen til ny skattemelding: Hva er ny skattemelding?
  • Forskjeller mellom ny og gammel skattemelding, herunder nye, endrede og utgåtte poster og temaer
  • Den nye innsendingsprosessen med pålogging og Skatteetatens valideringstjeneste
  • Kontroll av ny skattemelding: Bekreftelse fra foretaket og revisors signering
  • Erfaringer fra årsoppgjøret 2022

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

 

Les mer

Foredragsholder

Marius Olsen

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon AS