2B Balanseføring av eiendeler, vurderingsregler og behandling av usikkerhet

Regnskapsføring av eiendeler iht. norsk regnskapslovgivning følger av de grunnleggende regnskapsprinsippene. Kurset vil vi gi en innføring i hvordan grunnleggende regnskapsprinsipper påvirker innregning og måling av utvalgte eiendeler, og hvordan dette påvirkes i usikre tider. Måling av eiendeler påvirkes av økonomisk usikkerhet og framtidsforventninger, noe som har aktualisert seg med stigende renter, svak kronekurs og generelt større usikkerhet i norsk økonomi.

Mål med kurset

Målet med kurset er at du skal få kunnskap om regnskapsføring av utvalgte typer eiendeler herunder både innregning, måling og særlig behandling av usikkerhet. Videre vil du få kunnskap om NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler.

Målgruppe

Revisorer og interne og eksterne regnskapsførere.

Kursinnhold

  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
    • Balanseføring av eiendeler
      • Gjennomgåelse av utvalgte typer eiendeler
      • Gjennomgåelse av innregning og måling 
  • Utvalgte problemstillinger ved NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

 

Les mer

Foredragsholdere

Dag Skretteberg

Director
Deloitte

Kristine Rånås

Senior Manager
Deloitte