2E Grunnopplæring: Revisjon av varelager

Kurset gir deg en innføring i revisjon av varelager. Kurset tar for seg en rekke praktiske problemstillinger, inkludert plikten revisor har til deltakelse på varetelling, angrepsvinkel for telling, samt praktiske måter å revidere anskaffelseskost i handels- og produksjonsbedrifter.

Mål med kurset

Kurset vil gi deg en oversikt over kravene i ISA 501, og hvordan du som revisor kan etterleve disse kravene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot medarbeidere med 1−4 års erfaring innen revisjon, men passer for alle med interesse for temaet.

Kursinnhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Hva er varelager
  • Revisors deltakelse på telling – hva er hensiktsmessig angrepsvinkel
  • Revisjon av anskaffelseskost

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Magnus Wilhelmsen

Manager
KPMG

Petter Waldenstrøm

Manager
KPMG