3B Revisors vurderinger ved aksept og fortsettelse av et revisjonsoppdrag

Kurset omhandler handlinger og vurderinger revisor må foreta og vanlige problemstillinger og praktiske spørsmål som oppstår ved aksept og fortsettelse av et revisjonsoppdrag.

Mål med kurset

Kurset gir deg en oversikt over regler og praktiske problemstillinger knyttet til akseptvurderinger for nye kunder og fortsettelsesvurderinger for eksisterende kunder, herunder løpende vurderinger knyttet til rett/plikt til å trekke seg.

Målgruppe

Revisorer og medarbeidere som deltar i akseptvurderinger og planlegging av revisjonsoppdrag

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

Viktige krav i lovgivning og standarder i forbindelse med aksept og fortsettelse av et revisjonsoppdrag. Vurdering du bør gjøre uavhengig av krav, som risiko ved oppdraget, egen risiko, kompetanse og kapasitet med mer. Herunder litt om:

  • Etablering av kunnskap om klienten og vurdering av risiko
  • Vurdering av egen og teamets kompetanse og kapasitet
  • Forholdet til tidligere revisor, og hva hvis denne har fratrådt
  • Avtale om vilkår for oppdraget
  • Hvitvasking og andre lovregler vi bør tenke på.

Kursform

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Erik Olsen

Statsautorisert revisor
RSM Norge