3C Aktuelt om skatt

Vi går igjennom siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Innenfor skatteretten er det årlig nye regler, og i 2023 skal Torvik-utvalgets forslag vurderes av Regjeringen og Stortinget. Hva kan det bety for næringsbeskatningen i Norge?

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi et innblikk i aktuelle skattespørsmål. I tillegg til vurderingen av Torvik-utvalgets forslag har vi løpende domstolsavgjørelser, administrative uttalelser og ligningspraksis. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du må være løpende oppdatert på den siste utviklingen.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, controllere, advokater, konsulenter og rådgivere.

Kursinnhold

Gjennomgåelsen vil bl.a. fokusere på:

  • Torvik-utvalget – blir det en satsreform eller reelle endringer i skattesystemet?
  • Formuesskatt og arveavgift
  • Beskatning av kapitalinntekter og eierinntekter
  • Monsterskatten – skatt på privat konsum i eget selskap
  • Uttak fra selskap eid av personlige eiere − hva er optimalt?
  • Inntreden av ansatte − hvordan og til hvilken pris?
  • Skattevirkningen av alternative selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner
  • Oppdatering på endring i skattereglene i 2023
  • Oppdatering på dommer, utalelser og BFU-er
  • Oppdatering på siste utvikling innenfor skatteretten

Kursform

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål.  

Les mer

Foredragsholder

Lars Helge Aasen

Partner
PwC