3D Jus for revisorer og regnskapsførere

Kurset gir deg en oppdatering i dagsaktuelle juridiske temaer med særlig relevans for deg som revisor og regnskapsfører. Du får vite mer om de nye reglene som gjelder for bemanningsforetak, reglene om finansielle instrumenter i aksjeloven § 11 og noen tips om når og hvorfor det er viktig å få på plass aksjonæravtale. Det vil også bli gitt noen kommentarer til hva man bør merke seg fra dommen avsagt av Høyesterett i oktober 2022 om rådgiveransvar (HR-2022-2010-A).

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi deg en oppdatering i dagsaktuelle juridiske temaer.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisor og regnskapsfører.

Kursinnhold

Kurste omhandler følgende:

  • Kort om de nye reglene for bemanningsforetak
  • Finansielle instrumenter, jf. aksjeloven kapittel 11
  • Aksjonæravtale er viktig – hvorfor?
  • HR-2022-2010-A – rådgiveransvaret

Kursform

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Malin R. Ranheim

Advokat
Advokatfirmaet Økland & Co DA