3E Grunnopplæring: Revisjon av inntekter

Hvordan revidere inntekter? Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan du kan revidere inntekter i henhold til revisjonsstandardane.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi deg en innføring hvordan en i praksis kan revidere inntektene i henhold til de kravene som gjelder etter revisjonsstandardane.

Målgruppe

Nyansatte revisjonsmedarbeidere med 1−4 års erfaring og medarbeidere i revisjonsselskap som ønsker å forstå mer om hvordan en kan revidere inntekter effektivt og med høy kvalitet.

Kursinnhold

Kurset tar for seg kravene etter revisjonsstandardane med tanke på risikovurdering, mislighetsvurdering, praktiske revisjonshandlinger, krav til dokumentasjon etc.

Det vil bli gjennomgått ulike eksempler fra ulike bransjer.

Kursform

Kurset vil primært være forelesning kombinert med praktiske oppgaver som blir gjennomgått i plenum.

Les mer

Foredragsholder

Knut Olav Karlsen

Statsautorisert revisor
KPMG