1A Erfaringer fra kvalitetskontrollen og utvalgte temaer i revisjon

Kurset gir et innblikk i erfaringene fra kvalitetskontrollen i 2023. I tillegg tar vi for oss utvalgte temaer i revisjon hentet fra spørsmål til Revisorforeningens veiledningstjeneste og andre faglige avklaringer som er kommet det siste året.

Målgruppe

Kurset passer for alle revisorer, autoriserte regnskapsførere og andre interesserte. Kanskje ekstra nyttig hvis du snart skal ha kvalitetskontroll?

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

  • Presentasjon av resultatene ved kontrollen for 2022
  • Fokusområder:
    • aksept/fortsettelsesvurdering
    • revisjon i usikre tider - verdivurderinger og fortsatt drift vurdering
  • Andre aktuelle saker

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Knut Aker

Statsautorisert revisor, rådgiver
Revisorforeningen

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, fagsjef revisjon
Revisorforeningen