Eiendomsselskaper - skatt og avgift Kurspåmelding stenger snart

Få en oversikt over nyheter og problemstillinger som vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdene skatt og avgift.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

Målgruppe

Revisorer, økonomi- og regnskapsansvarlige og andre som jobber med faglige problemstillinger knyttet til skatt eller avgift i eiendomsselskaper.

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne en oversikt over nyheter og problemstillinger for utvalgte og til dels viderekommende emner som vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdene skatt og avgift.

Følgende emner vil bli behandlet:

Skattemessige problemstillinger

Skattedelen av kurset vil ta for seg status i Skattereformen i forhold til eiendomsselskaper etter Statsbudsjettet for 2019. Det er varslet regler for lovfestet gjennomskjæring, vi har fått  rentebegrensning for ekstern gjeld fra 1. januar 2019, og begge deler vil påvirke skatteoptimale reorganiseringer og strukturer.

Vi ser også på typiske problemstillinger for skatt og eiendom slik som påkostning/vedlikehold, leietakertilpasninger, beregning av skatterabatter og transaksjonskostnader mv.

Vi ser ellers på nylige dommer og uttalelser, erfaringsbaserte eksempler, skattemyndighetenes praktisering, rettspraksis og hva vi kan forvente i fremtiden.

Merverdiavgiftsmessige problemstillinger

Avgiftsdelen av kurset vil fokusere på håndtering av fradragsrett for oppføring og drift av bygg, herunder bruk av fordelingsnøkler. Vi vil også se på "free seating" og MVA.  

Vi vil gå igjennom reglene for når og hvordan uttaks-MVA skal beregnes for fast eiendom. 

Vi vil også se på avgiftsmessig behandling av fusjon/fisjon og salg av bygg.

Avgiftsmessig behandling av infrastrukturkostnader og en oversikt over nyheter siste året vil også bli gjennomgått.

Lars Helge Aasen

Partner
PwC

Trond Ingebrigtsen

Advokat
PwC