Entreprenørbransjen - regnskap, merverdiavgift og skatt - webinar

Kurset direktesendes over to dager: 8. og 9. november kl. 9.00–12.00

Dato og tidspunkt:

08.11.2022 kl. 09:00 - 12:00

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

07.11.2022

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 2 900

Andre: kr 3 800

ReKomp: kr 0

Dette kurset går over to dager fra kl. 9-12. Kurset gir deg oversikt over de mest sentrale områdene innen det omfattende regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, merverdiavgift og skatt. Kurset direktesendes via Zoom.

Mål med kurset

Kurset skal gi deg en oversikt over og forståelse for utvalgte emner som vedrører entreprenørbransjen innenfor fagområdene regnskap, skatt og avgift med særlig fokus på nyheter og endringer den siste tiden.

Målgruppe

Revisorer som er engasjert i revisjon av entreprenørvirksomheter, samt økonomi- og regnskapsansvarlige i slike organisasjoner.

Kursinnhold

Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for entreprenøren med konsekvens for både selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning. Praktiske case blir gjennomgått. 

Utgangspunkt

Entreprenørbransjen i Norge – hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?

Regnskap

  • NRS 2 Anleggskontrakter og IFRS – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter
  • Sentrale regler i bokføringsforskriften – erfaringer fra bokettersyn

Merverdiavgift

  • Uttaks- og justeringsregler – konsekvens for bransjen
  • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
  • Beregningsgrunnlaget for og periodisering av avgiften
  • Sjekkliste for korrekt behandling av merverdiavgift

Skatt

  • Skattemessig verdi tilvirkningskontrakter – aktuelle problemstillinger og skattepraksis
  • Midlertidige forskjeller tilvirkningskontrakter
  • Rapportering av utenlandske ansatte og underentreprenører

Kursform

Direktesendt kurs via Zoom med forelesning og case.

Les mer

Foredragsholdere

Svein Wiig

Statsautorisert revisor
KPMG

Jan Ove Fredlund

Advokat
KPMG Law