Entreprenørbransjen - regnskap, merverdiavgift og skatt - webinar

Kurset direktesendes over to dager: 15. og 16. november kl. 9.00–12.00

Dato og tidspunkt:

15.11.2023 kl. 09:00 - 12:00

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

14.11.2023

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 2 950

Andre: kr 3 900

ReKomp: kr 0

Kurset gir deg oversikt over de mest sentrale områdene innen det omfattende regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift. Kurset går over to halve dager fra 9-12 og direktesendes via Zoom.

Mål med kurset

Kurset skal gi deg en oversikt over og forståelse for utvalgte emner som vedrører entreprenørbransjen innenfor fagområdene regnskap, skatt og avgift med særlig fokus på nyheter og endringer den siste tiden.

Målgruppe

Revisorer som er engasjert i revisjon av entreprenørvirksomheter, samt økonomi- og regnskapsansvarlige i slike organisasjoner.

Kursinnhold

Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for entreprenøren med konsekvens for både selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning. Praktiske case blir gjennomgått. 

Utgangspunkt

Entreprenørbransjen i Norge – hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?

Regnskap

 • NRS 2 Anleggskontrakter og IFRS – hovedprinsipper samt særskilte regler for egenregiprosjekter, tvistesaker og tapskontrakter
 • Sentrale regler i bokføringsforskriften – erfaringer fra bokettersyn

Merverdiavgift

 • Uttaksmoms i entreprenørbransjen – konsekvenser for bransjen
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Beregningsgrunnlaget for og periodisering av avgiften
 • MVA i konsern – utvalgte problemstillinger
 • Sjekkliste for korrekt behandling av merverdiavgift
 • Erfaringer fra bokettersyn

Skatt

 • Skattemessig verdi tilvirkningskontrakter – aktuelle problemstillinger og skattepraksis
 • Midlertidige forskjeller tilvirkningskontrakter
 • Rapportering av utenlandske ansatte og underentreprenører

Kursform

Direktesendinger med forelesning og case.

Les mer

Foredragsholdere

Svein Wiig

Statsautorisert revisor
KPMG

Jan Ove Fredlund

Advokat
KPMG Law