Excel – Basiskurs for revisorer - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 950

ReKomp: kr 0

eKurs

Vi går gjennom de grunnleggende funksjonene og formlene med sikte på å bruke Excel som et verktøy for hovedbokanalyser. Med praktiske eksempler og øvelser fra revisjon (gjen)oppdager vi de viktigste funksjonene revisorer bør kunne for å bruke Excel effektivt. I kurset benyttes engelsk versjon av Excel. Kurset er publisert i samarbeid med RSM Norge AS i 2021 og gir etterutdanningstimer kun én gang.

Mål med kurset

Gjøre deg i stand til å bruke Excel i revisjon.

Målgruppe

Alle som trenger å friske opp basiskunnskapene i Excel, eller trenger en innføring for å komme i gang.

Kursinnhold

  • Navigering i Excel, Excel-båndet og de viktigste hurtigtastene
  • Grunnleggende formler og funksjoner for å benytte Excel i revisjonen
  • Praktiske funksjoner for å forberede og jobbe med et hovedbokuttrekk

Kursform

eKurs med praktisk gjennomgåelse og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Benedicte Hvide Sagvaag

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS