Excel – Oppslags- og oppsummeringsfunksjoner for viderekomne - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 950

ReKomp: kr 0

eKurs

Excel-funksjonene for å trekke ut eller oppsummere data fra tabeller som matcher spesifikke kriterier, er svært nyttige når man skal hente ut informasjon fra disse dataene. Vi går gjennom relevante oppslags- og statistiske funksjoner, bruk av ulike typer kriterier, feilhåndtering og tabellfunksjoner, illustrert med eksempler og tips. I kurset benyttes engelsk versjon av Excel. Kurset er publisert i samarbeid med RSM Norge AS i 2021 og gir etterutdanningstimer kun én gang.

Mål med kurset

Målet er å gjøre deg i stand til å hente ut den informasjonen du ønsker fra tabeller i Excel.

Målgruppe

Alle som er godt kjent med de grunnleggende funksjonene, men som ønsker å kunne analysere tallene litt dypere.

Kursinnhold

  • Avansert bruk av COUNTIF(S), SUMIF(S), XLOOKUP
  • Funksjoner som AVERAGEIF(S), MAX&MINIF(S), SUBTOTAL, UNIQUE
  • Tabellfunksjoner

Kursform

eKurs med praktisk gjennomgåelse og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Benedicte Hvide Sagvaag

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS