Excel – Utvalg og sammenligning av filer - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 950

ReKomp: kr 0

eKurs

Excel fungerer godt til utvalg ved bilagstesting, og vi viser hvordan det kan gjøres, i tillegg til bruk av funksjonalitet i Excel/Office til å kontrollere og sammenligne filer. I kurset benyttes engelsk versjon av Excel. Kurset er publisert i samarbeid med RSM Norge AS i 2021 og gir etterutdanningstimer kun én gang.

Mål med kurset

Gi en innføring i hvordan du kan jobbe med utvalg i Excel i forbindelse med testing av bilag og kontroll av filer.

Målgruppe

Alle som trenger en innføring i hvordan man jobber med utvalg og bilagstesting i Excel.

Kursinnhold

Bruk av utvalgsmodeller i Excel, de nyttigste verktøyene i Formelrevisjon-gruppen og tilleggsverktøyet Spreadsheet Compare.

Kursform

eKurs med praktisk gjennomgåelse og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Erik Warmestad

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS