Excel – Utvalg og sammenligning av filer for viderekomne - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

eKurs

Excel fungerer godt til utvalg, og i første del av kurset demonstrerer vi hvordan det kan gjøres. I andre del tar vi for oss kontroll av regneark med funksjonalitet i Excel og noen enkle verktøy som du har i Office, men som relativt få kjenner til: Spreadsheet Inquire (Excel Add-in) og Spreadsheet Compare. I kurset benyttes engelsk versjon av Excel. Kurset er publisert i samarbeid med RSM Norge AS i 2021.

Mål med kurset

Gi innsikt i hvordan du effektivt kan jobbe med utvalg i Excel og innblikk i tilgjengelig funksjonalitet for ulike former for kontroll.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som har litt erfaring med å bruke utvalg i Excel, og som har ambisjoner om å forstå hvordan formler og beregninger i regneark henger sammen.

Kursinnhold

Bruk av utvalgsmodeller i Excel, formelrevisjon, filanalyse med Spreadsheet Inquire (Add-in) og tilleggsverktøyet Spreadsheet Compare.

Kursform

eKurs med praktisk gjennomgåelse og oppgaver.

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Erik Warmestad

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS