Plenum: Revisorprofesjonen og Revisorforeningen i 2025

Styret i Revisorforeningen gjennomfører denne høsten prosjektet «Revisjonsbransjen og Revisorforeningen i 2025». Målet er å beskrive mulige scenarioer for utviklingen av bransjen fremover, og hvilken konsekvens disse vil kunne ha for utviklingen av foreningen. Hør administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen se inn i krystallkulen i plenumssekvensen på konferansens første dag.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

09:00-10:10

Målgruppe

Revisorer og alle med interesse for emnet.

Kursinnhold

Følgende temaer hentet fra fremtidskomiteens mandat vil bli omhandlet:

Bransjen:

 • Regulatorisk utvikling
 • Teknologisk utvikling
 • Markedsutvikling
 • Konkurranse/nye aktører/disrupsjon
 • Samfunnsrolle
 • Internasjonalt perspektiv

 Firmaene:

 • Fremtidens arbeidsinnhold
 • Fremtidens organisasjonskultur
 • Fremtidens medarbeider
 • Fremtidens gode leder
 • Motivasjon av fremtidens medarbeider

 Foreningen:

 • Behov for en forening?
 • Viktigste rolle i det fremtidige perspektivet
 • Medlemskap

 

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen