1A Nytt om SkatteFUNN for revisorer

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som skal stimulere til systematisk og målrettet forskning og utvikling i næringslivet. Alle prosjektregnskap i SkatteFUNN skal revisorattesteres. Revisors oppgave for et godkjent prosjekt er å kontrollere at kun kostnader forbundet med godkjente forsknings- og utviklingsaktiviteter inkluderes i grunnlaget for skattefradrag. SkatteFUNN-ordningen er under utvikling. Regjeringen har foreslått endringer fra inntektsåret 2020. Denne våren har det hersket stor tvil om såkalte kriserammede selskap er berettiget til å motta SkatteFUNN-fradrag. Dessuten har Skatteetaten den siste perioden hatt fokus på kontroll av SkatteFUNN.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Revisorer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil presentere hva som ligger i et prosjektregnskap i SkatteFUNN, og komme med praktiske eksempler på kontrollhandlinger. Vi vil ta opp de vanligste problemstillingene rundt bedriftens timeregnskap, prosjektregnskapet og kostnadene til dette, avgrensning av prosjektkostnader mot andre driftsrelaterte kostnader og avkortning av støtte. Vi vil også komme inn på i hvilken grad kriserammede virksomheter vil kunne motta SkatteFUNN-støtte, forslaget til nytt regelverk og våre erfaringer fra Skatteetatens kontroller.

Boye Wangensten Berge

Advokat
BDO Advokater

Irene Bredvold Weiby

Advokat
BDO Advokater

Roald Haugland

Statsautorisert revisor
BDO