1B Arbeidskraft på tvers av landegrenser

Kurset vil gi en oversikt over skatte- og mva.-forhold for ansatte ved arbeid over landegrensene, enten ved kortvarige arbeidsopphold eller typiske utstasjoneringer. Det vil omhandle forpliktelser for arbeidsgiver i Norge eller utlandet når det gjelder innberetning av lønn og mva., rapporteringer til norske eller utenlandske skatte- og trygdemyndigheter. Videre vil det bli en gjennomgåelse av ulike oppdrag eller utsendinger av ansatte som kan påvirke skatte- og avgiftsforhold for ansatte og arbeidsgiver i Norge eller utlandet. Kildeskatteordning i Norge for utenlandske arbeidstakere vil også bli behandlet.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Praktiserende revisorer og regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

  • Skatte- og avgiftsforhold for utenlandsk arbeidskraft i Norge
  • Skatteforhold ved utsending av norske ansatte til utlandet
  • Lønnsinnberetning, skattekort, kildeskatteordning, pendlerstatus
  • Arbeidsgivers øvrige rapporterings- og registreringsforpliktelser
  • Innleie av arbeidskraft eller entrepriseoppdrag – betydning for ansatte og arbeidsgiver
  • Trygdemedlemskap, trygdeavtaler og pensjonsordning

Ingjerd Lien

Manager
Deloitte Advokatfirma

Joanna Gaasemyr

Advokat
Deloitte Advokatfirma

Nikolai Nitschke Smith

Director
Deloitte Advokatfirma