1C IFRS 15 - Ny inntektsføringsstandard - erfaringer

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder trådte i kraft i 2018. Standarden innebærer at det tradisjonelle opptjeningsprinsippet, godt kjent fra god regnskapsskikk, er erstattet med et kontrollprinsipp, og fremstår således som en fundamental omlegging av regnskapspraksis. Det er derfor ikke veldig overraskende at for enkelte bransjer og mange selskaper har standarden medført betydelige endringer. I dette kurset vil disse endringene bli redegjort for og illustrert. Tilsvarende kurs ble avholdt på Fagdagene 2018.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Praktiserende revisorer og regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

I dette kurset vil hovedinnholdet i den nye inntektsstandarden (IFRS 15) redegjøres for. Standarden introduserer en ny og for mange fremmed tankemåte – både i forhold til hva inntekter representerer, og hvordan de skal innregnes og måles. Hvordan standarden påvirker regnskapspraksis, vil bli illustrert med fokus på eksempler fra norske børsnoterte selskaper.

Steinar Sars Kvifte

Statsautorisert revisor, dr. oecon.
EY