2C IFRS 16 Leieavtaler

IFRS 16 Leieavtaler introduserer et nytt regelsett for regnskapsføring av leieavtaler som påvirker et bredt spekter av selskaper på tvers av bransjer. Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler. Vi vil i dette kurset se nærmere på det nye regelverket og effekter dette vil ha for selskaper som anvender reglene.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

13:00-14:10

Målgruppe

Produsenter og brukere av regnskap, og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Følgende temaer dekkes:

 • Introduksjon til nytt regelverk
 • Gjennomgåelse av «hot topics» og praktiske eksempler, f. eks.:
  • Leie-begrepet
  • Leieperiode og opsjoner
  • Diskonteringsrente
  • Fremleie
  • Nedskrivningsvurderinger
  • Presentasjon og noteopplysninger − erfaringer fra kvartalsrapporter og «early adopters»

Lars Mørch Hunskaar

Manager
Ey