3A SA 3802

Kurset omhandler fallgruver ved revisors uttalelser etter SA 3802.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

14:30-16:00

Målgruppe

Ansvarlige revisorer og revisormedarbeidere som arbeider med revisorerklæringer forbindelse med selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner.

Kursinnhold

Det blir fokus på utvalgte praktiske problemstillinger knyttet til kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, fisjoner, fusjoner og andre selskapsrettslige problemstillinger.

Kurset vil bestå både av forelesning av teori samt løsning av praktiske oppgaver.

Knut Olav Karlsen

Statsautorisert revisor
KPMG