3B Skatt og mva. på transaksjons-/ reorganiseringskostnader

Kurset er aktuelt for deg som har klienter som er involvert i kjøp eller salg av virksomheter, bør du få med deg dette kurset. Kurset vil gjennomgå rettspraksis knyttet til fradragsrett for skatt og mva. på transaksjonskostnader. Det vil også behandle fradragsrett i forbindelse med reorganiseringer.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

14:30-16:00

Målgruppe

Kurset vil være aktuelt for revisorer, regnskapsførere og rådgivere.

 Kursinnhold

  1. Transaksjonskostnader
    • Rettslige utgangspunkter – skatt og mva
    • Rettspraksis
    • Praktiske erfaringer
  2. Reorganiseringer

 

Marit Barth

Advokat
Advokatfirmaet PwC

Pål Tangen Heggernes

Advokat
Advokatfirmaet PwC