3C Hvitvaskingsregelverket i praksis - ingen umulighet

Hvitvaskingsregelverket har eksistert i Norge i 25 år, og historien har vist at det å løse de operative kravene i lovverket er noe mer komplekst enn det lovens ordlyd skulle tyde på. Det er først når kravene skal omsettes til en praktisk hverdag at det blir tydelig for de rapporteringspliktige at det kreves engasjement, kompetanse og dynamiske rutiner. En erkjennelse er at de rapporteringspliktige aldri vil bli ferdig med å forebygge risiko for hvitvasking, og at håndtering av denne risikoen må implementeres i hele virksomheten.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

25.11.2019

Tidspunkt

14:30-16:00

Målgruppe

Ledere og utøvende revisorer, og andre som har en rolle i rapporteringsplikten.

Kursinnhold

Kurset vil fokusere på praktisk erfaring og tips til hvordan regelverket kan implementeres. Det vil legges vekt på kjerneområdene i loven slik som risikoanalyser, kundeetablering og oppfølging av kunden. I den grad det er nødvendig, vil de regulatoriske kravene belyses.

 

 

Roar Østby

Divisjonsdirektør
DNB