4A ISA 570 - Fortsatt drift og dokumentasjon

Kurset vil ta for seg revisors vurderinger og dokumentasjon når fortsatt drift er utvilsom, og når fortsatt drift er usikker.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

09:00-10:10

Målgruppe                

Oppdragsansvarlige revisorer som ønsker å oppdatere sin kunnskap om vurderinger og

dokumentasjon av fortsatt drift både under utvilsom fortsatt drift og under usikkerhet.  

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg revisors vurderinger og dokumentasjon når fortsatt drift er utvilsom, og når fortsatt drift er usikker. Relevante revisjonshandlinger og dokumentasjon av revisors vurderinger belyses gjennom praktiske eksempler og diskusjoner. Styrets ansvar og styrets omtale av fortsatt drift usikkerhet er sentralt og vil bli diskutert.

 

Roger Kjelløkken

Statsautorisert revisor
PwC