4B Dommer, uttalelser og vedtak i 2019 innen skatt

Kurset vil ta for seg det du bør ha kunnskap om innen sentrale skattedommer, prinsipielle uttalelser og avgjørelser fra Skatteklagenemnda i 2019, samt hvilke endringer ny generell omgåelsesregel vil medføre.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

09:00-10:10

Målgruppe

Kurset er aktuelt for revisorer, regnskapsførere, jurister og økonomiske rådgivere.

Kursinnhold

Kurset inneholder de vesentligste dommer, prinsipielle uttalelser og publiserte avgjørelser fra Skatteklagenemnda innen skatt i 2019. Kurset omfatter også status om lovfesting og innhold i generell omgåelsesregel.

Einar Heiberg

Advokat (H)
Advokatfirma Ræder