4C Bokføringsloven i en digital verden

Dagens bokføringslov ble skrevet rett etter årtusenskiftet. Siden den tid har det skjedd mye med både samfunnet generelt og regnskapsarbeid spesielt. Ord som automatisering, digitalisering, robotisering og skyløsninger er blitt dagligdags. I dette kurset ser vi på hvordan bokføringsloven fungerer i en digital verden, herunder enkelte utfordringer som oppstår i praksis.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

09:00-10:10

Målgruppe

Kurset passer for interne og eksterne regnskapsførere som skal følge bokføringsreglene, revisorer og andre som skal se til at bokføringen har skjedd i samsvar med regelverket, og rådgivere som bistår med prosesser, systemer og rutiner på bokføringsområdet.

Kursinnhold

  • Teknologinøytralitet som utgangspunkt
  • Definisjon av regnskapssystemet
  • Papirkrav i regelverket
  • Elektroniske bilag – filformat
  • Systemintegrasjoner og kontrollspor
  • Oppbevaring av regnskapsmateriale – medium og format
  • Oppbevaringssted – outsourcing og skyløsninger
  • Kort om elektronisk tilgjengelighet og SAF-T

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, Fagavdelingen
BDO (Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)