5A Revisjon av estimater

En stor del av postene i de fleste regnskaper inneholder vesentlig bruk av estimater. Vi vil gjennomgå typiske regnskapsposter hvor estimater har stor påvirkning og knytte dette til de krav ISA 540 stiller til revisors arbeid og dokumentasjon.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Kurset er beregnet for praktiserende revisorer.

Kursinnhold

Kurset omhandler ISA 540.

Jon Eskil Sørli

Statsautorisert revisor
Revisorgruppen Namdal - Innherred