5B Utvalgte temaer innen skatt

Kurset vil ta for seg det nærmere innholdet i rentebegrensningsregelen, herunder en gjennomgåelse av hovedregel, unntaksregel og tilleggsregel. Finansskatt ble innført med virkning 1. januar 2017. Kurset vil ta for seg hovedlinjene i regelverket, herunder hvem som er omfattet, effekter og rapporteringsplikter.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og jurister som jobber med bedriftsbeskatning.

Kursinnhold

Formålet med kurset er å skape forståelse for den praktiske anvendelsen av tynnkapitalisering ved sjablongregelen i skatteloven § 6-41 (begrensning av rentefradrag i konsern og mellom nærstående) og hvordan man systematisk/metodisk kan anvende rentebegrensningsregelen.

Kurset vil omhandle følgende:

  • Gjennomgåelse av rentebegrensningsregelen, herunder hvilke «vurderingsblokker» regelen består av, og hvordan de henger sammen.
  • Kurset vil videre gi en innføring i regelverket for finansskatt med særlig fokus på bakgrunn og oppbygning av regelverket, hvem er omfattet av regelverket, unntak og virkninger mv.

Lars Erik Norborg

Advokat
Deloitte Advokatfirma

Wensing Li

Advokat
Deloitte Advokatfirma