5C Tillit og rettferdighet

Hvordan kan tillit bygges i en organisasjon, og hvordan bør man ta hensyn til folks oppfatninger av rettferdighet?

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

10:30-12:00

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og alle med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset har to deler. I første del diskuteres verdien av tillit for virksomheter og i samfunnet generelt. Empiriske studier av tillit og sammenhengen mellom tillit og økonomiske prestasjoner presenteres også. I andre del diskuteres hva som oppleves som en rettferdig fordeling, og hvordan man bør ta hensyn til folks rettferdighetsoppfatninger ved utforming av belønningssystemer. Resultatene fra en stor internasjonal studie av rettferdighetsoppfatning presenteres også. 

Alexander W. Cappelen

Professor
NHH