6A Revisjon av virksomheter som er underlagt særlovgivning

Reviderer du virksomheter som er underlagt særlovgivning og som kanskje håndterer andres penger eller mottar offentlig støtte? Lurer du på hva som kreves av deg som revisor da? Finanstilsynet gjennomførte i 2017 et tematilsyn om friskoler som mottar statsstøtte. Mye av det som fremkommer i rapporten er relevant for alle virksomheter som er underlagt særlovgivning. Tilsynet konkluderer blant annet med at revisor ikke har vært klar over eller satt seg tilstrekkelig inn i særlovgivningen. Tilsvarende kurs ble holdt på DnR-konferansen 2018.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

13:00-16:00

Målgruppe

Alle revisorer som reviderer virksomheter underlagt særlovgivning.

Kursinnhold

I dette kurset tar vi for oss hvordan ulik særlovgivning påvirker risiko og hvilke revisjonshandlinger vi må gjøre. Vi vil fokusere på hva du bør være oppmerksom på og hvordan du typisk bør dokumentere det du har gjort. Vi vil gjerne ha noe dialog med salen, det skaper mer engasjerende læring. Still derfor spørsmål om du lurer på noe.

Vi vil komme innom en rekke virksomheter som er underlagt særlovgivning, blant annet:

 • Advokatvirksomhet
 • Barnehager
 • Skoler som mottar statsstøtte
 • Virksomheter som har konsesjon fra / er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, herunder
  • Eiendomsmeglere
  • Inkassoforetak
  • Virksomheter som driver investeringsrådgivning / forvaltning
  • Virksomheter som er underlagt tilsyn fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Anders Bjerke

Registrert revisor
BDO

Steinar Andersen

Statsautorisert revisor
BDO