Plenum: Ny revisorlov

I 2021 får vi en helt ny revisorlov. Med loven innføres også EUs revisjonsforordning i Norge. Vi går gjennom de 14 viktigste endringene i ny revisorlov og hva de betyr for deg.

Mål med kurset

Du skal få et overblikk over hva som er nytt i den nye loven, hvordan du og ditt firma kan forberede dere og noen perspektiver på hva dette betyr for vår bransje.

Målgruppe

Revisorer og andre som er opptatt av tillit i næringslivet.

Kursinnhold

Den nye loven skal sikre at revisjon fortsatt leverer tillit til næringslivet, og bringer de norske reglene i samsvar med EU-reglene på området. Mye er nytt og krever tilpasninger og forberedelse:

 • Revisorutdanningen – godkjenningskrav
 • Etterutdanning
 • Oppdragsansvar
 • Uavhengighet
 • Revisjonsberetningen
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen
 • Revisorbekreftelser
 • Kvalitetsstyring og rutiner
 • Overtredelsesgebyr for brudd på reglene
 • Revisjon av noterte foretak, banker og forsikringsselskaper – foretak av allmenn interesse
  • Firmarotasjon
  • Forbud mot å levere visse tjenester
  • Honorarbegrensning på andre tjenester
  • Særlige krav til revisors rapportering
Les mer

Foredragsholder

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen