1B Holdingselskap og investeringer – skatt, mva. og selskapsrett

Når bør man etablere holdingselskap, hvordan etablerer man til det uten beskatning? Når er det risiko for gjennomskjæring ved senere salg?

Mål med kurset

Gi deg kunnskap om når er det fornuftig å etablere en holdingstruktur på investeringene, og hvilke fallgruver som kan eksistere.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor, advokat, regnskapsfører eller styremedlem. Det er også aktuelt for andre som foretar investeringer.

Kursinnhold

 • Hovedtrekk i skattemodellene
 • Når bør man etablere holdingselskap
 • Hvordan kommer man dit når man allerede har et AS
 • Hvilke risikoer foreligger både skattemessig, merverdiavgiftsmessig og selskapsrettslig
 • Nye regler for gjennomskjæring
 • Hva skal holdingselskapet drive med
 • Kan formuesbeskatningen reduseres ved en fornuftig finansiering
 • Hvordan dele ut midler til eier(e)
  • Utfordringen med innbetalt kapital
 • Hva med mellombalanser og utbytte

 

Les mer

Foredragsholder

Svein Harald Wiik

Statsautorisert revisor
BDO