1C Test av kontroller i mindre selskaper

Stadig flere selskaper formaliserer rutinene sine og tar blant annet i bruk automatiske kontroller i systemene. Hvordan skal vi angripe i dette i revisjonen?

Mål med kurset

Gjøre deg som revisor i stand til å identifisere, beskrive og teste etablerte kontrollaktiviteter, samt vurdere påvirkning på den øvrige revisjonsstrategien.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er praktiserende revisor.

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg følgende: 

  • Hvordan skal vi identifisere kontrollene, beskrive testene og gjennomføre testing?
  • Hva er nødvendige forutsetninger for en slik strategi, og hva er effekten er på de øvrige revisjonshandlingene?
Les mer

Foredragsholder

Pål-Magnus Lilleberg

Statsautorisert revisor, leder BDOs fagavdeling
BDO