2A Aktuelt fra Finanstilsynet

Kurset gir en oppdatering fra Finanstilsynet på regnskaps- og revisjonsområdet.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Foreleser vil gå igjennom aktuelle tilsyns- og kontrollsaker.

Les mer

Foredragsholder

Anne Merethe Bellamy

Direktør for markedstilsyn
Finanstilsynet