2B Rentebegrensningsreglene

Kurset vil behandle rentebegrensningsreglene som ble innført med virkning for inntektsåret 2019.

Mål med kurset

Formålet med kurset er å gi en overordnet innsikt i strukturen i regelverket og typiske problemstillinger som oppstår ved anvendelse av reglene på selskap mv. i konsern.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor og regnskapsfører. Det vil også være aktuelt for deg som er CFO, regnskapssjef, advokat eller som jobber med skatt og finansieringsstrukturer.

Kursinnhold

Kurset vil gi en overordnet gjennomgåelse av strukturen i regelverket og praktiske problemstillinger knyttet til terskelnivå, EBITDA-regelen og unntaksregelverket sett i lys av rettskildebildet som er tilkommet fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet i etterkant av at loven har trådt i kraft.

Les mer

Foredragsholder

Egil Jakobsen

Advokat
EY