2C Etikkens verktøy for revisorer og regnskapsførere

Hva bør gjøres når rett står mot rett – og noe blir galt uansett hva du velger? Hva bør gjøres når det du mener er riktig, ser galt ut for andre? Revisorer og regnskapsførere møter høye forventninger, og én feilvurdering kan svekke omdømmet til hele profesjonen. Er du fortrolig med etikkens verktøy, er du godt forberedt til å håndtere arbeidshverdagens dilemmaer på profesjonelt vis.

Mål med kurset

Du som deltaker blir kjent med etikkens verktøy, med mål om å øve opp evnen til å håndtere etiske utfordringer på profesjonelt vis.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor eller regnskapsfører, men det vil være relevant for deltakere fra andre profesjoner/fagområder, i offentlig så vel som privat sektor, og for studenter.

Kursinnhold

  • Hva etikk er – og hva det ikke er
  • Etiske dilemmaer
  • Etiske prinsipper
  • Etikk og omdømmehensyn
Les mer

Foredragsholder

Anne Rose Røsbak Feragen

Filosof
Activa Humanistisk Akademi