3A SA 3802 og siste tids endringer i aksjelovgivningen

Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen er stadig et høyaktuelt tema. Aksjeloven er endret i flere omganger i de senere årene – med viktige konsekvenser for revisors uttalelser og arbeid etter SA 3802.

Mål med kurset

Gi en statusoversikt over gjeldende rett og konsekvenser av den siste tids endringer i aksjelovgivningen. I tillegg gir kurset en oversikt over aktuelle spørsmål og vesentlige forhold for revisors arbeid, vurderinger og uttalelser.

Målgruppe

Alle revisorer som arbeider med SA 3802 i praksis.

Kursinnhold

SA 3802 og status aksjelovgivningen, med hovedvekt på aksjelovens regler

 • Stiftelse av AS og kapitalforhøyelse
  • Innskudd i penger
  • Tingsinnskudd
  • Gjeldskonvertering
  • Fondsemisjon
 • Avtaler – aksjeloven § 3-8
 • Kapitalnedsetting
 • Fusjon
 • Fisjon
Les mer

Foredragsholder

Elisabet Ekberg

Statsautorisert revisor
KPMG