4A Revisjonsberetningen – riktig bruk av forbehold og presiseringer

Kurset tar for seg reglene i ISA 705 for når de ulike typene forbehold skal brukes, og hvilke konsekvenser et forbehold til årsregnskapet får for de øvrige delene av revisjonsberetningen. Fremstillingen vil legge vekt på eksempler fra praksis. Tilsvarende vil reglene i ISA 706 og ISA 570 for hvor og når og hvordan presiseringer og avsnitt om usikkerhet om fortsatt drift skal benyttes, bli gjennomgått - med eksempler fra praksis. Sammenhengene mellom forbehold, presisering og KAMs vil også bli berørt.

Mål med kurset

Grunnleggende opplæring i det sentrale regelverket om revisjonsberetninger.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er oppdragsansvarlig revisor.

Kursinnhold

Kurset vil ha en grunnleggende gjennomgåelse og påminnelse om regler som er sentrale og viktige for revisor, men som ikke alle revisorer får anledning til å bruke så ofte.  

Les mer

Foredragsholder

Roger Kjelløkken

Statsautorisert revisor
PwC