4B Underskudd og gjennomskjæring

Underskudd og fremførbare underskudd vil bli realiteten for flere selskap enn noen gang etter covid-19. Kurset vil gi en innføring i reglene om underskudd, underskuddfremføring og bortfall av skatteposisjonen, samt omgåelsesregelen, med seneste statusoppdatering.

Mål med kurset

Gi nærmere innsikt i problemstillinger revisorer, regnskapsførere, advokater og økonomiske rådgivere bør ha god oversikt over.

Målgruppe    

Kurset er beregnet på deg som er revisor, regnskapsfører, advokat eller økonomisk rådgiver.

Kursinnhold

Hvilke regler gjelder for å fremføre underskudd, og i hvilke tilfeller bortfaller slike skatteposisjoner ved omorganisering og andre transaksjoner? Vi ser særlig på lovregel, rettspraksis og vedtak fattet av Skatteklagenemnda. I hvilken grad påvirkes vurderingene av den spesielle covid-19-situasjonen?

Ny omgåelsesregel ble vedtatt med virkning fra 1.1.2020. Hva sier regelen, og hvordan er den blitt anvendt så langt?

Hva er seneste status når det gjelder omorganiseringer, som fisjoner og fusjoner?

Hva kan forventes fremover?

Les mer

Foredragsholder

Einar Heiberg

Advokat (H)
Advokatfirma Ræder