4C Selskapsrettslige problemstillinger

Kurset tar for seg nyheter og praktiske problemstillinger fra hele selskapsrettens område.

Mål med kurset

Gi deg en oversikt over nyheter og aktuelle problemstillinger.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor, regnskapsfører eller rådgiver. Det er også aktuelt for andre med interesse for selskapsrett.

Kursinnhold

  • Nyheter på selskapsrettens område
    • Forenklingene i aksjeloven, andre lov- og forskriftsendringer, nye dommer og andre nyheter
  • Selskapsrettslige spørsmål og svar
    • Praktiske og aktuelle problemstillinger fra hele selskapsretten

 

Les mer

Foredragsholder

Trine Husaas

Advokat
Lex Advokater