5A Revisoransvaret i utvikling – nytt og litt gammelt fra rettspraksis

Kurset tar for seg revisors erstatningsansvar og den senere tids utvikling på området. Fokuset legges på praktiske situasjoner hvor revisorer fort kan havne i ansvar.

Mål med kurset

Målet med kurset er at praktiserende revisorer får en oppdatering på og et innblikk i rammene for dagens revisoransvar.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er praktiserende revisor.

Kursinnhold

Det er viktig å være seg bevisst det strenge erstatningsansvaret som følger med rollen som revisor. Kurset tar for seg de vanligste årsakene til at revisorer blir holdt erstatningsansvarlig. Det vil gis en overordnet fremstilling av rettsreglene om revisors erstatningsansvar, med vekt på praktiske eksempler fra domstolene.

Les mer

Foredragsholdere

Terje Granvang

Advokat
Arntzen de Besche

Eirik Nakstad

Advokat
Arntzen de Besche