5B Nedskrivninger

Nedskrivningsvurderinger er krevende. Kurset vil belyse en rekke praktiske utfordringer og hvilke fallgruver en bør unngå.

Mål med kurset

Målet med kurset er at du skal få kunnskap om NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler, og hvordan denne kan brukes i praksis.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor og regnskapsfører, som arbeider med regnskapsavleggelse og møter på nedskrivningsvurderinger.

Kursinnhold

Kurset vil fokusere på innholdet i regnskapsstandarden. Enkelte forskjeller mellom NGAAP og IFRS vil også bli gjennomgått. I tillegg til teori vil vi gå igjennom praktiske eksempler på nedskrivningsvurderinger og typiske fallgruver som en må unngå.

Les mer

Foredragsholder

Knut Olav Karlsen

Statsautorisert revisor
KPMG