5C Tilvirkningskontrakter – regnskap og skatt

Vi vil gjennomgå hovedprinsippene for løpende avregning.

Mål med kurset

Forstå prinipper for løpende avregning, herunder valg av fremdriftsmål og kilder til håndtering av usikkerhet. Være i stand til å identifisere midlertidige forskjeller knyttet til anleggskontrakter.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor eller regnskapsfører, som arbeider med anleggskontrakter eller fastpris tjenestekontrakter.

Kursinnhold

Kurset vil fokusere på GRS, men noen sentrale forskjeller mot IFRS vil bli gjennomgått.

  • Gjennomgåelse av virkeområde og regulering i NRS 2 Anleggskontrakter
  • Valg av fremdriftsmål
  • Kostnadsperiodisering
  • Håndtering av usikkerhet
  • Tapsprosjekter
  • Motpartsrisiko
  • Endringsordrer og variabelt vederlg
  • Kontrakter i utenlandsk valuta
  • Skattemessig verdi løpende tilvirkningskontrakter
Les mer

Foredragsholder

Torstein Ytterdal

Director
PwC