6B Aktuelle temaer i skatt

Vi gir deg en gjennomgåelse av siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden, blant annet knyttet til covid-19.

Målgruppe

Revisorer, advokater, regnskapsfører og andre med interesse for fagområdet.

Kursinnhold

Innenfor skatteretten er det årlig nye regler, vi har fått en rekke skatteinsentiver knyttet til covid-19. Samtidig er flere endringer påvirket av norsk politisk ledelse, f.eks. arveavgift,  internasjonale trender (rentebegrensning, kildeskatt på renter og roalty, BEPS), digitalisering og delingsøkonomi.

Vi har også fra 2020 fått en lovfestet omgåelsesregel, egenkapitaltransaksjoner og reorganiseringer kan være utfordrende, og i tillegg har vi løpende domstolsavgjørelser, administrative uttalelser og ligningspraksis.

 Kurset vil inneholde følgende:

  • Oppdatering på skattereglene etter statsbudsjettet og covid-19 – hvor er vi nå
  • Generasjonsskifte, og mulig risiko for arveskatt/arveavgift ved et eventuelt regjeringsskifte
  • Skattefrie innretninger – og ikke
  • Egenkapitaltransaksjoner og reorganiseringer
  • AS og aksjonær, hvordan optimalisere med endrede skattesatser
  • Lovfestet omgåelse, erfaringer så langt, fisjon og salg, eiendom ag annen virksomhet
  • Rentebegrensning, erfaringer
  • Status vedrørende kildeskatt på renter og royalty
  • Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
Les mer

Foredragsholder

Lars Helge Aasen

Partner
PwC