6C Konkurs – omstøtelse og insolvens

Kurset vil gi en innføring i insolvensbegrepet og sette deg i stand til å gi bedre råd til kunder truet av konkurs, eller også bedre å forutse konkurs og redusere egne tap. Kurset vil videre gi en oversikt og innføring i de vanligste reglene om omstøtelse og derigjennom blant annet sette deg i stand til bedre å vurdere om en disposisjon vil være i risikosonen for omstøtelse i en etterfølgende konkurs.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor, regnskapsfører, rådgiver, leder i økonomiavdeling, bankansatt eller ansatt i finansinstitusjon.

Kursinnhold

Konkurser er en iboende og nødvendig del av et konkurranserettet og fritt næringsliv. Korona-pandemien og de utfordringer den har gitt næringslivet, har aktualisert fokus på konkurser ytterligere. Enten du er revisor, regnskapsfører, rådgiver, ansatt i bank eller leverandør, er det sannsynlig at du vil oppleve konkurs hos en eller flere av dine kunder.

Insolvens er grunnvilkåret for å åpne en konkurs. Dette kurset vil gi en innføring i insolvensbegrepet og sette deg i stand til å gi bedre råd til kunder truet av konkurs, eller også bedre å forutse konkurs og redusere egne tap.

Omstøtelse er et juridisk «verktøy» benyttet i konkurs for å tilsidesette transaksjoner og andre disposisjoner foretatt før konkurs. Kurset vil gi en oversikt og innføring i de vanligste reglene om omstøtelse og derigjennom blant annet sette deg i stand til bedre å vurdere om en disposisjon vil være i risikosonen for omstøtelse i en etterfølgende konkurs.

Kurset omhandler blant annet regler rundt:

 • Insolvensbegrepet – en innføring
  • Illikviditetstesten
  • Suffisienstesten (vurdering av egenkapital)
 • Handleplikt og handlingsrom ved insolvens
 • Omstøtelse − en innføring
  • Ekstraordinære betalinger
  • Pant for eldre gjeld
  • Gaver og urimelig lønn
  • Subjektiv omstøtelse
 • Gjennom kurset vil vi trekke frem eksempler og nyere utvikling i rettspraksis
Les mer

Foredragsholdere

Håvard Wiker

Advokat (H)
Ro Sommernes Advokatfirma DA

Helge A. Østvold

Statsautorisert revisor
BHL DA