Fagdagene 2021 - digital

Konferansen direktesendes digitalt 29. og 30. november. Fagdagene er inkludert i ReKomp.

Dato:

29.11.2021 - 30.11.2021 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

25.11.2021

Priser

Pris:

Medlem: kr 6 000

Andre: kr 7 000

ReKomp: kr 0

Velkommen til Fagdagene 29. og 30. november! Konferansen vil bli direktesendt digitalt kl. 09.00-16.00 begge dager. Her kan du velge blant mange aktuelle kurs og få 14 etterutdanningstimer på to dager. I tillegg blir det prisutdelinger for beste artikkel og kurs. Vi inviterer også til digital utstilling. Følg oss på #fagdagene.

Målgruppe

Kursene er beregnet for revisorer, regnskapsførere, advokater og andre med grunnleggende kunnskaper innenfor de aktuelle fagområdene.

Revisjon = tillit

Revisjon har aldri vært viktigere enn i dag. I næringslivet og i den enkelte bedrift spiller revisor en viktig rolle i avdekking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet, hvitvasking og arbeidslivskriminalitet. Og til å skape tillit til at ting går riktig for seg. Norske revisorer står i første linje i kampen mot økonomisk kriminalitet. Tiden er inne for mer og smartere kontroll – ikke mindre.

I plenumssekvensen på konferansens første dag vil Revisorforeningens nye administrerende direktør Karen Kvalevåg understreke viktigheten av revisorene må bli enda mer bevisst på rollen som tillitsperson og viktigheten av å forvalte dette ansvaret på en god måte. Integritet, uavhengighet og kvalitet i alle ledd er avgjørende for at denne tilliten skal bestå – hos kundene og hos myndighetene.

Prisutdelinger

På konferansen vil det bli delt ut priser for beste forelesning på Fagdagene 2020 samt Artikkelprisen 2021 i Revisjon og Regnskap. 

Digital utstilling

Vi inviterer samarbeidspartnere og leverandører til digital utstilling på Fagdagene. Ønsker du å være utstiller? Kontakt kurs@revisorforeningen.no.

Delta kun én dag?

Konferansen varer i to dager, men det gis anledning til å delta på kun én av konferansedagene (pris medlem DnR: kr 3100; pris ikke-medlem: kr 4200). 
Skriv i feltet «Melding til kursavdelingen» om du kun ønsker å delta på én konferansedag – prisen blir justert etter at vi har behandlet din kurspåmelding.

Program i pdf

Her finner du fullstendig program for konferansen. 

Les mer

Se programmet

Mandag 29. november

Tirsdag 30. november