Plenum: «Revisjon = tillit»

Revisjon har aldri vært viktigere enn i dag. I næringslivet og i den enkelte bedrift spiller revisor en viktig rolle i avdekking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet, hvitvasking og arbeidslivskriminalitet. Og til å skape tillit til at ting går riktig for seg. Norske revisorer står i første linje i kampen mot økonomisk kriminalitet. Tiden er inne for mer og smartere kontroll – ikke mindre.

Mål med kurset

Målet er at du som revisor skal bli enda mer bevisst på rollen som tillitsperson og viktigheten av å forvalte dette ansvaret på en god måte. Integritet, uavhengighet og kvalitet i alle ledd er avgjørende for at denne tilliten skal bestå – hos kundene og hos myndighetene.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet.


Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

Norges viktigste konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og billigere enn tilfellet er i land hvor sannsynligheten for å bli lurt er høyere. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av høy tillit mellom mennesker og virksomheter er stor og uvurderlig.

Uavhengig revisjon har eksistert i Norge i mer enn 100 år og er en av bærebjelkene i tillitssamfunnet. Formålet med revisjon er å skape tillit. Tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves, og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Revisor er uavhengig og allmennhetens tillitsperson. Undersøkelser viser at tilliten til revisorer er meget høy her i landet, både i næringslivet, blant politikere og folk flest.

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Karen Kvalevåg

Adm. direktør
Revisorforeningen