1A Bærekraftrapportering

Bærekraft og rapportering av ikke-finansiell informasjon blir stadig viktigere, og både regelverk og praksis er i rask utvikling. I dette kurset får du en oppdatering på regelverk og innspill på områder hvor økonomifunksjonen spiller en viktig rolle i selskapets bærekraftagenda.

Mål med kurset

Gi en innføring og oppdatering på utvikling innen bærekraftrapportering.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer, økonomi- og regnskapssjefer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

  • Bærekraftrapportering: Regelverk og endringer i Norge, EU og globalt
  • Økonomifunksjonens rolle innen bærekraft
  • Bærekraftrapportering og revisors rolle

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Anne Jones

Partner
Deloitte