1B Kvalitetsstyring i revisjonsforetak

I dette kurset vil du få praktiske råd for hvordan et revisjonsforetak kan jobbe godt med kvalitetsstyring og bringe sitt kvalitetsstyringssystem i samsvar med kravene i ny revisorlov og aktuelle standarder. Vi vil ta utgangspunkt i Kvalitetsstyringspakken fra Revisorforeningen. Dette kurset vil være en oppdatert versjon av kursene 17. juni og 14. september.

Mål med kurset

Kurset gjennomgår hovedreglene og gir tips til hvordan revisjonsforetaket kan utforme og gjennomføre sin kvalitetsstyring.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med revisjon, men er spesielt tilpasset dere som har ansvar for å få dette på plass i revisjonsforetakene.

Kursinnhold

Revisorloven § 7-1 og de nye internasjonale standardene ISQM 1 og ISQM 2 setter krav til kvalitetsstyring i et revisjonsforetak. Lovreglene og standardene angir tiltak som må gjennomføres i et revisjonsforetak for å sikre kvalitet i utførelsen av revisjonsoppdrag og oppdrag om revisorbekreftelser.

Alle revisjonsforetak må ha et kvalitetsstyringssystem med retningslinjer, rutiner, overvåking og evaluering som håndterer risiko for at revisjonsforetaket ikke opprettholder tilfredsstillende kvalitet på gjennomføringen av oppdrag. Revisorforeningen har nylig lansert Kvalitetsstyringspakken med veiledning for revisjonsforetak som gjennomgår sitt system for kvalitetsstyring.

I kurset tar vi for oss de sentrale elementene i et kvalitetsstyringssystem i henhold til revisorloven og ISQM. Med utgangspunkt i Kvalitetsstyringspakken fra Revisorforeningen vil vi gi praktiske råd for hvordan revisjonsforetakene kan få dette på plass. Vi vil sette av god tid til å svare på spørsmål. Du kan sende inn spørsmål på forhånd eller underveis i kurset.

ISQM vs. ISQC

ISQM 1 og ISQM 2 er helt nye standarder for kvalitetsstyring i revisjonsforetak som skal gjennomføres innen desember 2022. Standarden ISQC 1 kan benyttes inntil da, men i webinaret konsentrerer vi oss om de nye standardene. En full gjennomgang av kvalitetsstyringssystemet nå bør baseres på de nye standardene.

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholdere

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen

Hilde Roheim Ebbesberg

Rådgiver
Revisorforeningen