2B Aktuelle temaer innen skatt

Vi gir deg en gjennomgåelse av siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden.

Mål med kurset

Det oppstår stadig skattespørsmål, og målet er å oppdatere deg på den siste utviklingen.

Målgruppe

Revisorer, advokater, regnskapsfører og andre med interesse for fagområdet.

Kursinnhold

Innenfor skatteretten er det årlig nye regler, og i 2021 er det valgår. Hva kan det bety for næringsbeskatningen i Norge? Blir det arveavgift, hva betyr de internasjonale trendene (Pillar 1 og Pillar 2), og hvordan påvirkes digitalisering, delingsøkonomien, og start-up virksomheter av skattereglene? Vi har også fått en lovfestet omgåelsesregel, rentebegrensningsreglene har «satt seg». Egenkapitaltransaksjoner og reorganiseringer kan være utfordrende, og i tillegg har vi løpende domstolsavgjørelser, administrative uttalelser og ligningspraksis.

Kurset vil omhandle følgende temaer:

  • Oppdatering på skattereglene etter statsbudsjettet, og valg
  • Nytt skatteutvalg 
  • Generasjonsskifte, fortsatt hot topic?
  • Egenkapitaltransaksjoner og reorganiseringer
  • Opsjonsprogrammer – etablert selskap og oppstartselskaper
  • Lovfestet omgåelse
  • Rentebegrensning, erfaringer
  • Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Lars Helge Aasen

Partner
PwC